Dnes je 27. 6. 2022

Propozice - český železný muž

3,8 km plavání - 180 km cyklistika - 42,2 km běh

POŘADATEL:

R TEAM
tel. + 420 603 93 78 98
e-mail:rteam@czechbigman.cz
www.czechbigman.cz

 

ŘEDITEL ZÁVODU:

Mgr. Roman Jaroš

 

STATUT:

11. ročník mezinárodního otevřeného závodu


TERMÍN KONÁNÍ:

.....     Český železný muž   ZÁVOD SE NEKONÁ

 

ZÁŠTITY:

Stanislav FRESL - starosta MČ Praha - Velká Chuchle

 

MÍSTO KONÁNÍ:

prezentace:           SK Čechoslovan Chuchle 
depo, start závodu: SK Čechoslovan Chuchle
adresa:        Strakonická 418 
                   159 00 Praha - Velká Chuchle, Česká republika

PŘIHLÁŠKY:
 • termín řádných přihlášek do 20.8.2017
 • přihláška je platná po zaplacení startovného bankovním převodem na číslo účtu 142133319/0800 (rozhodující je datum připsání startovného na účet)
STARTOVNÉ:
 • 2 700 Kč s vrácením 50% startovného za podmínek:

Pro přihlášené do 31.1.2017 s řádně zaplaceným startovným do čtrnácti dnů ode dne email výzvy bude při úspěšném dokončení závodu v časovém limitu vráceno na místě startovné ve výši 50 % - osobní cena (rozhodující je datum připsání startovného na účet) viz ceny

 • 2 700 Kč

Pro přihlášené 1.2. - 20. 8.2017 bez zpětného vrácení startovného.

 • 3 500 Kč

Pro přihlášené po 20.8.2017 do data konání závodu, platba při prezentaci.

POPIS TRATÍ:
 • Plavání – 3,8 km plavání v řece Vltavě, (3 okruhy), průměrná teplota vody za posledních 6 let naměřená v 7 hod. ráno je 18,61°C
 • Cyklistika - 180 km cyklistika na uzavřené komunikaci (kritérium)
 • Běh – 42,2 km běh podél Vltavy a zpět (13 okruhů), přírodní stezka, asfaltový povrch, téměř rovinatá trať
KATEGORIE:

muži, ženy - kategorie Elite

muži, ženy - dle věkových kategorií mužů a žen

 

CENY:
 • medaile, finanční - v kategorii Elite mužů a žen
 • medaile, věcné - dle věkových kategorií
 • osobní cena - přihlášeným závodníkům do 31.1.2017 s řádně uhrazeným startovným bude při úspěšném dokončení závodu v časovém limitu vyplaceno 50% startovného
 • účastníci závodu obdrží speciální cenu v podobě Klubové karty "Czech BIGMAN FESTIVAL"
TECH. USTANOVENÍ:
 • závodníci startují na vlastní nebezpečí
 • závodník má povinnost zúčastnit se před závodem rozpravy 
 • závod se koná dle "Soutěžních pravidel ITU a pokynů pořadatele
 • na cyklistické části je povinná přilba
 • není povolena jízda v háku
 • závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu, pokynů policie a pořadatelů
 • závod je limitován časovým limitem 17.00 hod.
 • veškeré finanční ceny a osobní ceny budou vyplaceny pouze hotově po závěrečném ceremoniálu - dekorování nejúspěšnějších závodníků
 • závodník, který nestihne dokončit závod do vypsaného limitu, bude stažen ze závodu – diskvalifikován
UBYTOVÁNÍ:

e-mail: rteam@czechbigman.cz

 

OBČERSTVENÍ: 

po každém dokončeném okruhu vyjma plavání

 

START ZÁVODU:

9.9.2017 v 7.00 hod.

 

PLAVÁNÍ:

maximální délka trvání plavecké části je 2.30 hod,
uzavření plavecké části je v 9.30 hod

 

CYKLISTIKA:

maximální délka trvání plavecké a cyklistické části je 11.00 hod, uzavření cyklistické části je v 18.00 hodin

 

BĚH:

maximální délka trvání plavecké, cyklistické a běžecké části je 17.00 hod, uzavření běžecké části závodu je ve 24.00 hodin

 

ČASOVÝ LIMIT:

17.00 hod.


KONEC ZÁVODU:

24.00 hod.