Dnes je 20. 10. 2014

Propozice - český železný muž

3,8 km plavání - 180 km cyklistika - 42,2 km běh

POŘADATEL:

R TEAM
tel. + 420 603 93 78 98
e-mail:rteam@czechbigman.cz
www.czechbigman.cz
www.worldtriathlete1.cz

 

ŘEDITEL ZÁVODU:

Mgr. Roman Jaroš

 

STATUT:

závod série WORLD TRIATHLETE 1
8. ročník mezinárodního otevřeného závodu


TERMÍN KONÁNÍ:

5.7.2014        dlouhý triatlon

 

ZÁŠTITY:

Mgr. Petr Bříza - předseda Komise Rady HMP pro sport a tělovýchovu

Mgr. Martin Melichar - starosta MČ Praha - Velká Chuchle

JUDr. Petr Lachnit - 1. zástupce starosty MČ PRAHA 5

 

MÍSTO KONÁNÍ:

prezentace:            loděnice ČVUT Praha
depo, start závodu: loděnice ČVUT Praha
adresa: Strakonická 49/60, 159 00 Praha - Velká Chuchle, Česká republika

 

PŘIHLÁŠKY:
 • termín řádných přihlášek do 28.6.2014
 • přihláška je platná po zaplacení startovného bankovním převodem na číslo účtu 142133319/0800 (rozhodující je datum odeslání – složenka, bankovní převod)
STARTOVNÉ:

Pro přihlášené do 31.1.2014 ve výši 1 500,- Kč, které Vám bude při úspěšném dokončení závodu na místě vráceno ve výši 50% - osobní cena.

Pro přihlášené 1.2. - 28. 6.2014 je startovné 1 500,- Kč bez zpětného vrácení startovného. Po tomto termínu do data konání závodu 2 000,- Kč - platbou při prezentaci.

POPIS TRATÍ:
 • Plavání – 3,8 km plavání v řece Vltavě - 80 % ve směru toku Vltavy, průměrná teplota vody za posledních 6 let naměřená v 7 hod. ráno je 18,61°C
 • Cyklistika - 180 km cyklistika na zcela uzavřené dálniční komunikaci Strakonická (9 okruhů) po kvalitním povrchu - hladký asfalt, v každém okruhu 6 km rovina a 4 km stoupání s převýšením 165 m z místa startu k otočce a zpět
 • Běh – 42,2 km běh podél Vltavy a zpět pod Barrandovskou skálou do loděnice ČVUT Praha  (9 okruhů), přírodní stezka, asfaltový povrch, téměř rovinatá trať
KATEGORIE:

muži – ženy dle věkových kategorií

 

CENY:
 • finanční - v absolutním pořadí v kategorii mužů a žen
 • věcné - dle věkových kategorií
 • osobní cena - přihlášeným závodníkům s řádně uhrazeným startovným do 31.1.2014  bude při úspěšném dokončení závodu v časovém limitu vyplaceno 50% startovného
 • účastníci závodu obdrží speciální cenu v podobě Klubové karty "Czech BIGMAN FESTIVAL" (zahrnující např. slevu na pohonné hmoty - viz ceny)
 • podrobnosti o cenách
TECH. USTANOVENÍ:
 • závodníci startují na vlastní nebezpečí
 • závod se koná dle "Soutěžních pravidel ITU
 • závod světové série WORLD TRIATHLETE 1
 • na cyklistické části je povinná přilba
 • není povolena jízda v háku
 • závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu, pokynů policie a pořadatelů
 • závod je limitován časovým limitem 17.00 hod.
 • veškeré finanční ceny a osobní ceny budou vyplaceny pouze hotově po závěrečném ceremoniálu - dekorování nejúspěšnějších závodníků
 • závodník, který nestihne dokončit závod do vypsaného limitu, bude stažen ze závodu – diskvalifikován
UBYTOVÁNÍ:

e-mail: rteam@czechbigman.cz

 

OBČERSTVENÍ: 

po každém dokončeném okruhu vyjma plavání

 

START ZÁVODU:

5.7.2014 v 7.00 hod.

 

PLAVÁNÍ:

maximální délka trvání plavecké části je 2.30 hod,
uzavření plavecké části je v 9.30 hod

 

CYKLISTIKA:

maximální délka trvání plavecké a cyklistické části je 11.00 hod, uzavření cyklistické části je v 18.00 hodin

 

BĚH:

maximální délka trvání plavecké, cyklistické a běžecké části je 17.00 hod, uzavření běžecké části závodu je ve 24.00 hodin

 

ČASOVÝ LIMIT:

 17.00 hod.


KONEC ZÁVODU:

24.00 hod.